Trang Download tài liệu nhằm hỗ trợ cho quý doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và bảo hiểm xã hội điện tử VNPT thuận tiện hơn. Dưới đây là các phần mềm mà cần thiết và bắt buộc phải có khi sử dụng chữ ký số cũng như kê khai thuế điện tử.

Phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, hỗ trợ kê khai thuế trực tuyến

Phần mềm HTKK 3.4.1

Phần mềm iTaxViewer 

Phần mềm iTaxViewer 1.2.1

Xem thêm hướng dẫn sử dụng chữ ký s